disclaimer

De website www.rrrts.nl is eigendom van Volpeshoes te Zwolle. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan Volpeshoes. Het product ontwerp van de rrrts is officieel geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Het is niet toegestaan om de rrrts en deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren of op te slaan, zonder schriftelijke toestemming van Volpeshoes.

Volpeshoes streeft naar correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. Volpeshoes sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de website.

Op transacties die middels deze website worden gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van Volpeshoes van toepassing. Transacties kunnen slechts worden aangegaan nadat deze door de klant zijn geaccepteerd. De Algemene Voorwaarden houden onder andere uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Volpeshoes in.